Намерете ни:

Как да сътвориш твоята реалност?

March, 23, 2017 1356,

Как да сътвориш твоята реалност?

КАКВО Е БЛАГОДАТ? 

Ако разделим думата, ще получим две думи – благо и дадено – т.е., присъствие на блага. В човешката природа е да желае присъствие на блага в живота и да се стреми да ги придобие. Според степента на еволюцията на човека, като блага се определят различни неща. Тук не гово- рим за естествените необходимости за живота – въздух, вода, храна, дрехи, здраво тяло и под- слон. Без тях човекът не би могъл да съществува нормално в най-обикновения житейски смисъл. 

 

Благодат е много по-широко и по-пълно като съдържание понятие. Всеки човек би степенувал в различен ред нещата, които се съдържат в по- нятието благодат. Тези от вас, които на първо място ще поставят свободата, са събудени души с много минал опит в безброй прераждания из разни области на Вселената. Техният опит ги е научил, че свободата на избора е висша благодат за Душата, за да може тя да отключи своя по- тенциал. Той е заложен в нея от Създателя още преди да напусне Първоизвора и да тръгне на вселенското си пътешествие. 

 

 

Към благодатта напредналите Души биха прибавили Безусловната Любов. Те знаят, че няма по-голяма и истинска благодат от постиг- натата Безусловна Любов. Това е блаженство, в което всеки миг е Любов, всеки жест е Любов, всяко общуване е Любов, всяко обстоятелство е Любов, всяка придобивка е Любов, но и всяка загуба е Любов. Всъщност, не съществува друго освен Любов. Всички негативни чувства, всички ниски страсти и желания, обидите, огорченията, съжаленията, упреците към другите, вините на другите НЕ СЪЩЕСТВУВАТ. Това означава, че всеки миг е радост, всеки миг е себераздаване, всеки миг е разбиране. Това означава да си постоянно над низкия живот. Няма ги страхът, завистта, алчността, лъжата, оклеветяването, отмъщението. Няма го низшият етап от живо- та в ниските измерения. Безусловната Любов е идентична със Свободата! 

 

Към категорията благодат принадлежи отворената възможност за творчество. В същността си всеки човек е творец. Преди да го узнае, той живее сив и безличен живот. Отварянето и из- ползването на творческите заложби е съпричастност с Битието на Създателя. Постъпателното им отключване достига до крайния си резултат, когато са отворени всички творчески възможности, когато можеш да твориш свободно във всички изкуства и с всякакви средства. Сътвореното може да се окачестви като творчество, ако съдържа красота и смисъл, ако допринася за свят с по-високо качество. 

Към съдържанието на благодатта обезателно трябва да прибавим умението да се живее в красота; да се изпитва постоянна необходимост от красота; да се сътворява красота; да се забе- лязва всичко красиво и умението грозотата да бъде пресътворявана в красота. Без наличието на красота не могат да се отворят творческите заложби. 

 

Хармонията също е основна компонента от категорията благодат. Да си в хармония, означава да си в резонанс с всичко позитивно, красиво, стойностно и смислено. Важно е пър- во да си в хармония със себе си и след това с останалия свят. Хармоничните мисли, чувства и действия създават хармоничен свят. Естествено, не можем да говорим за хармония, ако я няма необходимостта от контакт с Природата и грижата за нея. Да си в хармония с Природа- та, означава да си в хармония със Създателя. Хармоничните звуци, хармоничните цветове, природосъобразният живот са важна част от хармонията. 

 

Постигането на мигновено знание за същността, причините и смисъла на обстоятелствата, на вселенските принципи и процеси също е благодат. Приключил си с безбройните „защо?“. Не се питаш постоянно кое е истина. Винаги знаеш правилното действие, точното чувство и не изпускаш позитивната мисъл. 

Благодат е да си изпълнен с дълбока вяра, с увереност в Добрия Божи План. Дори нямаш мигове на съмнение, че Доброто е по-силно от злото. Нямаш съмнения, че животът ти има сми- 

 

 

Благодат е победата над тревогата и страха – това е част от вярата в Божия План. 

Благодат е, когато те споходи страдание- то, да останеш спокоен, да знаеш, че то има смисъл и не е дошло случайно в твоя живот, да разбереш причината; да си изпълнен с доброна- мереност и в постоянно състояние на радост. 

Да постигат благодат стъпка по стъпка, от живот в живот е свещеният път на Душите! 

 

ЗАЩО ТИ СИ СЪТВОРИТЕЛЯТ? 

Защото ТИ си представителят на Твореца в това измерение и в този времеви отрязък. В теб е заложена Божествената частица, която те прави част от Създателя. Не можеш да очакваш някой друг да сътворява твоя свят. 

Днес е Божественият ден, утре е човешки- ят ден – тези два дни трябва да се съединят в едно. Бъдещето, бъдещите възможности, са в човешкото, а настоящето е в Божественото.* 

В Мирозданието линейното време, което разделяте на минало, настояще и бъдеще, съ- ществува само в сега. Божественото присъства постоянно в сега. Ти си сътворителят в сега, защото съществуваш в Божественото. Ти функ- ционираш като Божи служител в това постоян- но настояще. Миналото и бъдещето, тъй както човеците в ниските измерения ги разбират, са въображаеми величини, които служат на илюзията в земния живот. Вие съществувате в действителност само и единствено в СЕГА. От вас зависи как изглежда светът в сега. Вие го създавате във всеки един миг. 

Всичко в Творението е енергия с различна вибрация. Чрез коя вибрация сте в състояние да действате в настоящето, зависи от вашата еволюция. Ниската еволюция може да твори чрез ниската забавена честота. Какъв свят може да сътвори тя – свят на грубата плътна материя. Много пъти сме казвали, че мислите и чувства- та ви са творяща енергия. Пределно ясно е, негативните мисли и чувства ще творят свят с противоречия и агресия, свят на разрушението. Идеята на Създателя, който е ваш работодател, е вие да използвате заложената у вас Божественост за сътворяване на Божествени светове - светове, изпълнени с Благодат. Него- вата Идея е вие да усъвършенствате световете и те все повече да се изпълват с Благодат. Ниските измерения, в които част от света изпадна, не са били в Идеите на Твореца. Тези светове сега са огромно предизвикателство за Душите, които са избрали въплъщение в тях. В тези светове трябва да бъде внесена действи- телната Божествена Воля. Те трябва да повишат вибрационните си честоти, за да се изпълнят с повече Светлина и Любов и да се внедри в тях част от Божествената Благодат. Вие сте на самия праг на възможността плътните светове да изчезнат посредством вашите мисли, чувства и действия, ако те са носители на Благодат. Идеята да бъдете Сътворители е изконна. Тя е заложена във всяка Душа, която излиза от Първоизвора. 

 

В настоящите времена милиарди Души са в състояние на просветление. Това са велики времена за Земята – чрез просветлените Души тя получава тласък за промяна на измерението към по-високо. Планетата се освобождава от дългото робство на низши същности, които мо- гат да съществуват само в гъста материя. 

 

Великата Промяна е в действие. В процес на сътворяване е свят, изпълнен с Благодат. Вие, земните хора, които носите просветлените Души, сте Сътворителите на този различен свят. Сътворявате го всеки миг чрез вашите мисли, чувства и действия. Сътворявате го, като развивате Добродетелите. Добронамере- ността, Благодарността, Любовта, Радостта, Мъдростта и Истината са в основата на свят, който може да бъде определен като БЛАГОДА- ТЕН. 

Предстои ви огромна работа. Всеки от вас е ювелир на цялостния си живот. Скъпоцен- ностите са ви връчени. Какво бижу ще сътво- рите, колко правилно, отговорно и вещо ще ги употребите, зависи единствено от вас. 

Вие сте СЪТВОРТЕЛИТЕ! Смисълът е в Добротворството, в цялото негово многообразие; смисълът е в изразяването на Божествеността! 

 

 

КАКВО СЪТВОРЯВАМ В МОЯ СВЯТ 

 

Три неща има, от които зависи нашето бъдеще – те трябва да бъдат магическата тояжка. Носете в мозъка си хубавата мисъл – това е магическата тояга. 

Щом имаш хубавите чувства – това е магическата тояга. Щом имате добрите постъпки – това е магическата тояга.

Първо, разбирам ли, че аз всеки миг творя? Ако не съм наясно с това, опасността е голяма. Ако още не съм стигнал до знанието, че мислите ми не са безобидни и без последствия, рискувам да създам мрачен свят. И съм потопен в този свят. В него живеят децата ми, близките ми, приятелите ми; живеят хората от моята страна и от моята Планета. 

Ако често съм ядосан, мрачен, зъл, отчаян, потънал в безнадежност и други подобни лоши неща, аз съм един закоравял убиец на радостта в живота. Без дори да разбера, съм създал жесток свят. И като живея в този жесток свят, започ- вам да роптая, да недоволствам, да обвинявам другите и да си търся отдушник в алкохола и наркотиците. 

Но щом светът се сътворява чрез нашите мисли, чувства и действия, съществува напълно реална възможност той да не бъде горчив свят. Съществува реална възможност прозорците да се измият, да се отворят и в нашия свят да нахлуе яркото слънце. И тогава ще видим цве- товете и техните нюанси, прекрасните очи на близките си и разцъфтелите дървета. 

Един свят си отива и идва друг – какъв свят ще дойде много зависи от теб. Че кой съм аз, та светът да зависи от мен? Това ли си мислиш? Повечето хора си мислят така и смятат, че са невинни за лошотиите в света. Сигурен си, че лошотията винаги я създават другите. Не си даваш сметка, че като си мислиш, че другите са лоши и виновни, усилваш лошотията. 

 

Когато те нападнат болести, те идват от фините ти тела, където са се поселили лошите ти мисли и чувства. Техните трептения накрая слизат във физическото ти тяло. Проблемът в третото измерение е, че реализирането на мислите и чувствата не става мигновено. Трябва време, за да се появи резултатът от човешките мисли и чувства. Дотогава хората са забравили какво са мислили, чувствали и изрекли. Не правят връзка между своите мисли, чувства, думи и действия със събитията, които се случват. 

 

Знаете, че Планетата преживява изключи- телен момент. Тя напуска третото измерение и се преобразява. Заедно с нея към четвъртото и петото измерение се придвижват и готовите хора. Те са хората, които разбират, че във всеки момент са творци, че всеки момент те създават новия свят. Те са онези, които не роптаят, а са положили усилия да контролират мисълта си. Баналното „Мисли позитивно!“ е актуално през всеки миг от деня, и всеки ден, защото позитивното мислене подобрява света и го движи към по-високите измерения. Колкото повече хора разберат това и положат усилия да контролират мисълта си, толкова по-бързо животът ще се изпълни с Добротворство. 

 

Да си в мир със себе си и със света, което означава да живееш добре, зависи от пози- тивното мислене. Понеже не виждате какво сътворявате с мислите си във фините светове, не разбирате каква голяма отговорност носите чрез мисленето, говоренето и действията. Мно- го от нещастията застигат близките ви заради вашите страхове, че ще им се случи нещо лошо. И то действително им се случва. 

 

Никой човек не може да повиши вибрацията си и да се придвижи към по-високото измере- ние, преди да е овладял контрола над мислите си. О, човеко, спри да обсъждаш поведението на другите. Обърни поглед към себе си. Бъди честен спрямо себе си и си обещай да бъдеш добър човек. И не само си обещай – тръгни по пътеката на собственото си усъвършенстване. Това е единственият начин светът да стане по- добър. Колкото повече хора намерят тази пътека и тръгнат по нея, толкова по-скоро светът ще се подобри. Критикарстване, празни лозунги, лъжи, насилие – забрави за тях. Насилието ви- наги е раждало насилие. 

Пространството на тази тъй прекрасна планета Земя е задръстено от човешки мисловни сажди. Дишате тези сажди вместо кислородна радост. Това донася болестите, отчаянието, завистта, алчността, гнева, егоизма и насилието. Да, нищо и никаква си мисъл се оказва главният виновник за създаването на болен и отчаян свят. Опитайте да следите мисълта си. Това ви молим във всички книги, канализирани от Багрина. 

Когато овладеете този процес и започнете да замествате отрицателните си мисли с положителни, много скоро ще установите, че животът ви се подобрява – подобрява се здравето ви, по- добряват се събитията в живота ви, подобрява се настроението ви. Защо? Защото сте потопени в една позитивна атмосфера. 

Голяма част от хората се опитват да разрешат проблемите си чрез конфронтация, но те се задълбочават повече. Озлоблението и гневът са възможни причини за отключването на рака и въобще на болестите. 

 

Темата за великата роля на прошката сме я разглеждали подробно в други книги. Тя е катализатор на доброто в живота ви. Тя ви освобождава от много тежко енергийно бреме, което много хора носят през целия си живот и си отиват с него. Проблемите със сътвореното на Земята не престават след като я напуснете. Разделяте се с физическото тяло, но това не е краят на живота – той е вечен. Проблемите продължават да съществуват и в другия план. Рано или късно, те трябва да бъдат осмислени и правилно разрешени. Колкото по-рано се случи това, толкова е по-добре. 

 

Категорично, светът е такъв, какъвто го създадете. Не сте съгласни, защото идвате на Земята в конкретни условия и това не би могло да зависи от вас ли? Основно познание е да раз- берете, че не сте парашутист, който е отвят от вятъра сред тръни, а не на прекрасна полянка с цветя. Нещата винаги имат причини и съответ- ните следствия. И стига с тази карма! Да, стига, ако я преустановите със съзнателна работа тук, на Земята. Винаги първите въпроси, които е задължително да си зададете, са: „Защо ми се случва това? Какво съм сторил?“ Не, какво са сторили другите! И постепенно, ако сте честни със себе си, ще започнете да се убеждавате, че вие сте властелинът, от когото зависят нещата. 

 

Много сме говорили в другите книги за Душата, която е в симбиоза с човешката личност и работи усърдно, за да стъпи на обратния път към Създателя. Много сме говорили за Ангелите пазители, за Духовните водачи и за огромната помощ, която идва от Невидимия свят и Свет- лите йерархии. 

 

Когато, неслучайно, се приземите в тръните, не забравяйте дори за миг, че не сте сами и без подкрепа. Колкото пусто и неуютно да ви се сто- ри мястото на приземяването, това привидно е така. Заблудата идва от неотворените ви сетива. Заобиколени сте със Светли същества. Помолете ги за помощ правилно да разберете обстоятел- ствата и какво трябва да направите, за да об- лагородите собствения си свят. Безсмислено е да молите някой свише да разреши проблемите ви. Той не е създал вашите житейски трудности. Душата ви е поискала определени изпитания, за да отключи конкретни свои възможности. Без вашето осъзнато участие тя не може да го направи. Вашата настояща личност е в дълбока симбиоза с Душата ви. 

 

Променяйки собствената си същност към добро, променяте своя свят и целия останал свят. И така – ти си Сътворителят! Как? Като култивираш Любов! 

 

Из "Планета на благодат - ти си Сътворителя!", Багрина Кларк

 

Добре дошли в I am House - мястото на холистичните идеи!


Техники за успешен ден

Въведе своя имейл адрес:

Гайд за медитация

Въведе своя имейл адрес:

Последвай I am House във Facebook