Намерете ни:

Холистична Библиотека

За да постигнете успех, тръгнете по свой път

January, 07, 2016 1404,

За да постигнете успех, тръгнете по свой път

Раждане на звезда

 

Декларация

 

 За да постигнете истински успех, е необходимо да спрете да следвате общоприетите стандарти и да тръгнете по свой път. Който е излязъл от общия строй, създава нов ета­лон на успеха. Махалата не търпят индивидуалност, виж­дат изгряващата звезда и нищо друго не им остава, освен да я направят свой фаворит.

 

Когато се установява ново правило, строят завива и за­почва да крачи след новата звезда. За да установите свои правила, е необходимо да си позволите да бъдете себе си. Вие го можете. Изисква се единствено да си вземете тази привилегия. Привилегиите раздавате или отнемате само вие самите.

 

Тълкуване

 

На човек през целия му живот се мъчат да му внушат, че не е съвършен, че успехът, богатството и славата са са­мо за избрани. Махалата не отричат, че всеки може да пос­тигне успех, но грижливо крият факта, че всеки човек при­тежава уникални способности и качества. За тях индиви­дуалността е смъртоносна. Ако всички привърженици ста­нат свободни личности и се измъкнат от контрола, маха­лото просто ще се разпадне.

 

Звездите се раждат самостоятелно, но ги запалват ма­халата. Образецът за подражание - еталон за успеха - се създава преднамерено, за да се насочат стремежите на всич­ки останали в една посока. С други думи, задачата на ма­халата е да натикат всички в строя и да ги принудят да се подчиняват на общото правило.

 

Нищо не ще постигнете, докато не ви стане ясно, че просто трябва да излезете от общия строй. Няма смисъл да играете чужда игра, където правилата не сте определи­ли вие. С каквото и да се занимавате, винаги се стремете да започнете своя игра. В това е тайната на успеха.

 

5. Огледалото на света

 

Декларация

 

Вашият свят е това, което вие мислите за него. Светът отразява като огледало отношението ви към него. Живо­тът е игра, в която светът постоянно поставя на своите оби­татели една и съща гатанка: „Познайте кой съм аз!" И все­ки отговаря съобразно с представите си: „Ти си агресивен" или „Ти си уютен". Или: „Весел, мрачен, дружелюбен, враждебен, щастлив, нещастен".

 

Интересното е, че в тази викторина печелят всички! Све­тът се съгласява и се представя пред всекиго в облика, който е бил поръчан.

 

 Какво мислите вие за своя свят?

 

Тълкуване

 

Ако човек е убеден, че в този свят всичко най-добро вече е продадено, тогава за него наистина остават само празни рафтове. Ако мисли, че за добрата стока трябва да чака на огромна опашка и да плати скъпо, така и ще стане. Ако очакванията на човек са песимистични и пълни със съмнения, те непременно се оправдават. И ако очаква да се сблъска с недружелюбно обкръжение, предчувствията му се сбъдват.

 

Но щом на човек му хрумне невинната мисъл, че све­тът е запазил за него всичко най-добро, и това, кой знае защо, веднага дава плод. Чудакът, който знае, че всичко се постига трудно, веднъж непонятно как се оказва пред раф­та, където току-що са докарали стока сякаш специално за него. И внезапно получава всичко безплатно. А след него вече се е извила опашка от онези, които са убедени: реалн­ите на живота са много по-мрачни, а на глупците просто им върви. И ако късметлията чудак някога промени отно­шението си към света, след като се е сблъскал с „реалиите на живота", и реалността ще се промени, запращайки „проз­релия" в самия край на опашката.

 

6. Бумеранг

 

Декларация

 

Каквито и мисли да изпращате в света, те ще се върнат при вас като бумеранг. Какво става, когато човек мрази нещо? Той влага в това чувство единството на душата и разума си. Ясният образ, отразявайки се в огледалото, за­пълва целия слой на света. Вследствие на това човек още повече се нервира, като така увеличава силата на чувство­то си. Мислено изпраща всички по дяволите: „Я вървете на...!" А огледалото връща този бумеранг обратно. Ти из­прати и теб те пращат.

 

Пазете се да не излъчвате негативни мисли и чувства към огледалото на света. Неизбежно ще получите анало­гичен отклик от най-неочаквана посока. А знаете, че лю­бовта също е бумеранг!

 

Тълкуване

 

Огледалото на света материализира мислите. Напри­мер ако не харесвате външността си, оглеждате се в огле­далото без удоволствие. Цялото ви внимание е приковано в чертите, които не харесвате, и го констатирате. Трябва да разберете, че вие се отразявате в огледалото съобразно с отношението си към себе си.

 

Определете си ново правило - да не гледате, а да над­зъртате в огледалото на света. Търсете хубавото и игнори­райте лошото - прецеждайте всичко през този филтър. Със­редоточете вниманието си върху онова, което искате да получите. Какво правехте преди? Констатирахте факта: „Не се харесвам. Моят свят не ми харесва." А огледалото затвърждава този факт: „Наистина, точно така е."

 

Сега имате друга задача - да изнамирате само чертите, които са ви по сърце, и едновременно да си представяте желания образ. От този момент правите само едно - тър­сите и намирате все нови потвърждения на положителни промени: с всеки изминал ден всичко става все по-добре. Ако упражнявате тази техника редовно, скоро ще ви се на­ложи само да отваряте уста от изумление.

 

Из "Практически курс по транссърфинг за 78 дни", Вадим Зеланд

 

Източник: Снимка: narutofanon.wikia.com

Добре дошли в I am House - мястото на холистичните идеи!


Техники за успешен ден

Въведе своя имейл адрес:

Гайд за медитация

Въведе своя имейл адрес:

Последвай I am House във Facebook