Намерете ни:

Холистична Библиотека

Вие казвате "ДА" на живота като кажете "ДА" на този момент

July, 31, 2016 1024,

Вие казвате "ДА" на живота като кажете "ДА" на този момент

Животът е неотделим от текущият момент.

Животът е винаги в настоящето. 

Вие казвате ДА на живота като кажете ДА на този момент. И независимо каква форма възприема текущият момент.

"Как мога да споря с това?

Ами то вече Е"

Да така е, то Е.

"Разбира се, бих могъл да го променя чрез действия" 

"Ако съм заключен в стая и съм изгубил ключа, това се случва сега. Разбира се мога да се развикам от прозореца за помощ, но ето че няма никой. Може и да дойде някой но точно "сега" това е положението." Вие може да започнете да недоволствате отвътре или да си кажете "Каквото е такова."

"Просто такава форма е възприело СЕГА."

И вие забелязвате как се ядосвате, докато недоволствате в ситуацията Защото това, което Е, то вече Е.

Така че, получава се промяна на съзнанието в момента, в който кажете ДА на настоящият момент.

Защото цялата структура на егото на ума живее от съпротивата и опозицията срещу настоящето, като го прави враг на себе си. Егото черпи енергия от съпротивата срещу СЕГА Красотата на метода се състои в това, че можем да излезем от хилядите години на колективно обусловения ум, не чрез нуждаене от повече време, а от отказване от него.

И това послание все още не може да се чуе от всички.

Още много хора в света, преди още да го чуят те вече имат нужда от повече време.

Но тъй като вие сте дошли на семинара, то аз допускам, че вие приемате посланието, което е да обърнете внимание на СЕГА и да го осмислите и разберете.

За да откриете себе си, вие не се нуждаете от бъдеще време.

Кажете ДА на текущата форма, в която ви се разкрива настоящият момент.

Какво става тогава?

"Добре, СЕГА, ето аз те приемам" Обикновено става така, че не го приемате, но се съпротивлявате, защото го възприемате като ограничаващо и незадоволяващо.

И чрез съпротивляване срещу тази форма или ситуация, човек, събитие, каквото и да е, което може да се яви само в СЕГА.

Но чрез съпротива вие подсилвате формата, с която се идентифицирате.

Наблюдава се една контракция на физическо ниво, която подсилва илюзията за личността ви. Егото обича да се бори по този начин. Спрете да се съпротивлявате и приемете този момент и му кажете ДА. Като казвам СЕГА имам предвид едно усещане за пространство, в което се случва СЕГА.

Има едно пространство на тишина, обгръщащо текущата форма на СЕГА, била тя човек, ситуация, погрешна постъпка, за която ума ще каже "Не постъпи правилно, а трябваше другояче, това сега не трябваше да се случва" Но това е то. То Е.

"Е, ами щом нещата са такива, добре, нека са.", си кажете.

И изведнъж се изпълвате с такова спокойствие.

Има едно пространство около формата, която е приело СЕГА Не е нещо, което се долавя лесно чрез думи и мисли, защото то е извън формите. Чрез този акт на смиряване и приемане навлизаме в едно състояние на съзнанието на смирение.

Смирението пред Бога – това е малко абстрактно, защото никой не знае каква е божията воля и как да служи на Бога. Говоря ви за отдаване изцяло на СЕГА, независимо каква форма ни предлага вселената в този момент.

Всичко във вселената е тотално свързано, така че, текущата форма на СЕГА не би могла да бъде друга.

Вселената е донесла тази форма в този момент и какво, онова малко "човече" в главата тръгва да спори с това, за да расте чрез спора. Ето това е причината за човешките страдания.

Ето това пречи да се опознаем, отвъд границите на формите. Изведнъж ще усетите дълбочината на това тихо пространство, когато се предадете на СЕГА изцяло. Искрено да кажете ДА, това е служба и отдаване на Бога. И по това време егото, черпещо сили от съпротивляването си и отхвърлянето на СЕГА започва да се отказва и утихва. Дълбините на това пространство са обитавани от мир, който не зависи никак от текущата форма.

Защото много често както казах формата се явява пред вас и вие я приемате като ограничение за вас "Не харесвам сегашното си положение", казвате. Така че, каквото правят хората през целия си живот е едно прескачане от ограничение на друго. И винаги тръгват да правят промени.

Но както вече разбрахте, каквато и промяна да направите, вие само ще се предвижите към новото си ограничение. Да, ще си подобрите статуса на живота, след това други ограничения ще се зададат.

Дори бих отишъл и по-далеч, като ви кажа следното: Вие сте това СЕГА. Напълно се отъждествявате с него.

Никога не ви изоставя, защото вие не можете да изоставите себе си, то е необусловеното измерение на вашата същност. И достатъчно е да знаете това, за да позволите на формата да бъде и се получава чудесно.

Защото формата, в която СЕГА се появява пред вас няма да ви бъде необходима, за да извлечете от нея чувството за егото си. Формите са също красиви, но щом се случи за първи път да опознаете себе си отвъд формите, вие ще сте способни да почитате всякакви форми съвършено. Така че, да предадете себе си на мнимото ограничение - ето това е съкровената и пълна истина на всички религии - смиреното състояние на съзнанието.

Момента на смирение е винаги в СЕГА.

Подхождайки с упоритост към тази духовна практика ще усетите, че красотата й се състои в това, че не отнема време. Означава, че не се нуждаете от бъдеще, за да намерите себе си, нито пък имате нужда да правите нещо друго, за да намерите себе си.

И ще можете да си експериментирате с царството на събитията, но ще сте наясно, че ще можете да контролирате егото си.

В това е същината на духовната себереализация и всички учения, които говорят за нея.

И да знаете каква лекота ще усетите. Самите неща, които изглеждат толкова трудни са от светът на формите.

Нещата, които преди са ви ограничавали, ще се превърнат в портал към света без форми и към това:

"Кой съм аз отвъд формите?"

Ще видите, че те са едно цяло. Формата е празно пространство, празното пространство е форма - те са едно цяло. Това е посланието за вечно спасение и най-благата вест за човечеството.

Само от това се нуждаете и от нищо друго.

 

“Най-съкровената истина от човешкото битие”, Екхарт Толе


Добре дошли в I am House - мястото на холистичните идеи!


Техники за успешен ден

Въведе своя имейл адрес:

Гайд за медитация

Въведе своя имейл адрес:

Последвай I am House във Facebook